Stuttgart - shema za nujne primere
Portal je bil razvit s podporo