Vgradnjo zamenjave, čistejši motor

motor vozila

© Gregory Gerber - shutterstock.com

Pri nekaterih vozilih z dolgo življenjsko dobo je lahko zamenjava obstoječega motorja s tistim, ki ima višji emisijski standard, možnost (imenovana tudi „preoblikovanje“). Ta vozila lahko vključujejo:

  • specialist vozila
  • visokimi stroški vozila
  • trenerji
  • avtobusi

To je lahko še posebej pomembno, če potrebe motorja zamenjava v okviru vzdrževanja vozila vseeno.

Da bi omogočili vstop v cono z nizkimi emisijami, bo treba to spremembo emisij vozil potrditi. Različne države imajo različne pristope k temu. V nekaterih državah boste morda morali spremeniti spremembe na vaših dokumentih za registracijo vozila ali zagotoviti drugačna dokazila za organe z nizkimi emisijami.

Naročite novice