Primeri nekaterih podatkov, ki jih lahko navedemo, vključujejo spletno nadzorno ploščo za pregled podatkov - glejte zgornji primer oblike (upoštevajte, da podatki v zgornjem primeru niso posodobljeni).

Ti podatki so na voljo tudi z različnimi prednostmi, ki jih imajo različne vrste goriva.

Svoje podatke lahko ponudimo tudi na vaših spletnih zemljevidih, kot jih imamo na svojih Zemljevid UVAR.

Predložimo lahko poročila o različnih vrstah shem, na primer mesta z ničelnimi emisijami ali države.

Poleg znanih nacionalnih spodbud za električna vozila obstaja tudi na tisoče regionalnih in lokalnih spodbud. Te spodbude vključujejo nepovratna sredstva ali znižanje stroškov, pa tudi negotovinske spodbude, kot so preferencialno parkiranje ali prometni pas, ali dostop do ničelnih emisijskih con. Informacije o njih lahko zagotovimo.