Sadler Consultants in spletna stran CLARS sta del uspešnega štiriletnega projekta Horizon 2020, ki ga financirajo mestne oblasti, da pomagajo mestnim oblastem izboljšati odgovornost v svojih mestih.

Predpisi o dostopu do mestnih vozil (UVAR) so lahko eden najučinkovitejših vzvodov za dosego številnih ciljev, ki jih ima mesto. Cilji lahko vključujejo doseganje podnebne nevtralnosti; zmanjšanje zastojev; ali izboljšanje kakovosti zraka, javnega prevoza ali mestnega življenja.

Projekt ReVeAL, (Regulatiranje Vekokoš Access za izboljšano Liveability), združuje pisarniške raziskave in študije primerov s praktično uporabo UVAR v šestih pilotnih mestih: Helmond (NL), Jeruzalem (IL), London (Velika Britanija), Padova (IT), Vitoria-Gasteiz (ES) in Bielefeld ( DE). Projekt bo tako podpiral ta mesta 6, kot tudi izdelal podporna orodja za druga mesta in mesta, ki želijo izvajati UVAR-je. Pilotna mesta so zavezana, da bodo razvijala, izvajala, preizkušala in ocenjevala enega ali več spodnjih UVAR ukrepov:

 • Zero emisijske cone
 • Prostorske intervencije (npr. Superbloki, vračanje ulic s parkirišča)
 • Ukrepi za določanje cen
 • Možnosti v prihodnosti (na primer C-ITS in geo-ograjevanje)

Aspekte z nič emisijsko cono bodo vodili Sadlerjevi svetovalci. Čeprav se zdi, da so območja z ničelnimi emisijami že navidezna, v Evropi že deluje število načrtov, ki so bolj načrtovani in verjetno bo to število naraščalo v smeri doseganja ciljev, povezanih s podnebno nevtralnostjo.

Uvedba UVAR vpliva na prometni sistem mesta kot celote, zato je potrebno usklajevanje različnih vidikov - vsi igrajo vlogo v vsakem procesu sprememb; so v ReVeAL poklicali štiri „območja prehoda“:

 • Upravljanje in financiranje,
 • Potrebe / sprejemanje uporabnikov,
 • Koncepti mobilnosti; in
 • Zasnova / tehnologija sistema

ReVeAL bo podpiral izvajanje UVAR-jev prek teh štirih „prehodnih področij“, pa tudi v posebnih vidikih UVAR.

ReVeAL bo izdelal orodja za podporo UVAR, ki bodo pomagala drugim mestom izvajati kakovostne UVAR-je. UVAR-ji, ki prinašajo želene izboljšave, hkrati pa zagotavljajo dostopnost ljudi in blaga, da se omogoči boljše, dobro delovanje - mesto ali mesto. Podporna orodja bodo vključevala:

 • Ocena pripravljenosti UVAR in
 • Svetovalec za postopke UVAR
 • Kot tudi informacije o štirih prehodnih območjih.

ReVeAL se bo obrnil na tiste zunaj projekta, tako prek referenčne skupine kot tudi prek drugih organizacij, vključno zlasti s CLARS, ki na UVAR-jih sodeluje z javnimi organi in zainteresiranimi stranmi. To bo drugim omogočilo, da se učijo iz projekta pred njegovim zaključkom, pa tudi prispevajo k projektu, da se zagotovi, da so rezultati projekta tisto, kar potrebujejo mesta in druge zainteresirane strani.

Več informacij o ReVeAL-u bo na voljo med projektom, posodobitve, objavljene na tej strani, in nadaljnje podrobnosti na ReVeAL-ovem spletnem mestu (kmalu bo zagnano).